top of page
Girl with Laptop
Blooming Garden
Filling Out a Form

Submit your clip and be part of Something GREAT!

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

 

1. จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา" โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก...บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

2. ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

3. ประเภทการจัดประกวดคลิปประกอบด้วย
   3.1 ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
   3.2 ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
   3.3 ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

4. คลิปที่ส่งเข้าประกวดตามข้อ 3.2 หรือข้อ 3.3 ต้องไม่ซ้ำกัน

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

8. ผู้ผลิตคลิปที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน

9. ​สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก ส่วนหนังสือรับรองการร่วมโครงการ ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ

10.  ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิป​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยื่นยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ

11. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปถือเป็นที่สิ้นสุด

12. การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำวีดีโอขึ้น "UNLISTED YouTube" และ ส่งลิงค์ URL พร้อมกรอกฟอร์มใบสมัคร   
      กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่​ 30​ มิถุนายน พ.ศ.​ 2566 เวลา 24.00 น.

13. กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล: วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย | FAQ - Frequently Asked Questions

Q: ถ้าทีมที่ส่งคลิปเข้าร่วม ไม่ได้รับรางวัลจะมีเกียรติบัตรมอบให้ไหมคะ

A: ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดทุกคนมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยค่ะ

Q: ผู้สมัครสามารถส่งแข่งขันทั้งประเภทคลิปภาษาอังกฤษและคลิปภาษาไทย รวมเป็น 2 ประเภทคลิปแข่งขัน แต่คนคนที่ส่งเป็นคนเดียวกันได้ไหมคะ ยกตัวอย่างเช่น ส่งคลิปประเภทภาษาอังกฤษประเภทเดี่ยว และส่งคลิปภาษาไทยประเภทคู่กับเพื่อน

A: ได้ค่ะ แต่เนื้อหาคลิปทั้งสองแบบ จากผู้สมัครคนเดียวกัน(แม้จะลงคนละประเภทการแข่งขัน) ห้ามเป็นคลิปเดียวกัน / ห้ามซ้ำกันค่ะ

Q: สวัสดีครับ อยากสอบถามว่า เรื่องประเด็น "การดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" นี้เราสามารถเจาะเป็นประเด็นนั้นๆที่เราต้องการจะทำ หรือว่าจำเป็นต้องครอบคลุมคำว่า (ดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันครับ) ทั้งหมดครับ

A: จากคำถามที่คุณถามมา ประเด็นคือ ให้เรามองเห็นคุณค่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตในดาวเคราะห์โลกนี้ แล้วให้ถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ประมาณนี้ค่ะ ส่วนจะเป็นการเจาะประเด็นที่ต้องการหรือจะนำเสนอครอบคลุม อันนี้แล้วแต่ผู้เข้าประกวดตีความและต้องการนำเสนอเลยค่ะ

Q: สามารถส่งผลงานในนามโรงเรียนได้มั้ยคะ

A: หากต้องการส่งคลิปเข้าประกวดในนามองค์กร(หรือโรงเรียน)ให้สมัครในประเภทอายุ 23 ปีขึ้นไป โดยแจ้งชื่อทีมด้วยชื่อองค์กรที่ส่งคลิป ชื่อสมาชิกในทีมให้ระบุชื่อบุคคลไม่เกิน 3 คนค่ะ 

bottom of page